İdman Kuralları

  • Ders saatinden 15 dakika önce idman yerinde hazır olunması zorunludur.
  • Salon idmanlarına temiz salon ayakkabısı getirilmesi zorunludur.
  • İdmanlara jeans ile katılınılmasına kesinlikle izin verilmez.
  • İdman sırasında antrenörlerin talimatı dışında hareket edilemez
  • Güvenlik kurallarına azami özen gösterilir.
  • Malzemelere azami özen gösterilir.
  • Kurs sonunda malzmeler alındığı yere bırakılır.