EĞER OK ATMAK HEVES İDERSEN!

Benim karındaşum kabza aşıktı. Hak subhanehu ve Teala bizi ve seni tariki müstakime irşadeyleye. Eğer ok atmak heves idersen gerektür ki evvel bir üstad bulup ol üstada ram olasun ve kadir olduğun kadar hidmet ve riayet idesin. Eğer riayete kadir degül isen hidmetin ile anı utandursun ve kabza sena-u dua ile alasın. Ondan sonra günden güne idmana şuruğ eyleyesin. Zira üstadsız bir nesne kemal ile idrak olunmak muhaldir.

GÜNCEL

OK ATMANIN ASLI

Ok atmanın aslı altıdır.
Birincisi tevfiktir.
İkincisi akd.
Üçüncüsü medd.
Dördüncüsü ıtlak.
Beşincisi ayân.
Altıncısı dahi ustasında saklıdır.
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.